Η επιχείρηση με έδρα τον Πειραιά Αττικής διαθέτει φορτηγό μεικτού βάρους δεκατριών (13) τόνων και ωφέλιμου επτάμιση (7.5) τόνων.

Έχει δυνατότητα μεταφοράς δύο (2) οχημάτων, εκ των οποίων το ένα φορτώνεται στην ανατρεπόμενη πλατφόρμα (συρτάρι) με την βοήθεια ρυμούλκησης με βίντσι και το δεύτερο ρυμουλκείται με την βοήθεια ψαλιδιού. Φέρει καρότσα διαστάσεων:

- πέντε μέτρων και είκοσι εκατοστών (5.20m) σε μήκος και

- δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2.50m) σε πλάτος.

Το φορτηγό δεν φέρει γερανό (παπαγάλο).